ISO 9001:2000
C E R T I F I E D
 
HOME PAGE

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΡΓΑ

ΕΡΕΥΝΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
 
 
 
   
 
τηλεπισκόπηση
   
 
 

Έλεγχος αροτραίων εκτάσεων με Τηλεπισκόπιση (Έτη 1998-2000-2003).

Οι εργασίες των αντίστοιχων έργων απαιτούσαν την εφαρμογή τεχνολογιών Τηλεπισκόπισης και GIS.

Έλεγχος αροτραίων εκτάσεων με Τηλεπισκόπιση
Έλεγχος αροτραίων εκτάσεων με Τηλεπισκόπιση

Σαν βασικά εργαλεία χρησιμοποιήθηκαν τα λειτουργικά ERDAS Imagine και ArcGIS. Οι προς έλεγχο δηλώσεις εισάγονται με την βοήθεια εφαρμογής Access Microsoft που αναπτύχθηκε σε μία βάση δεδομένων που στη συνέχεια συνδέονται με τη γεωμετρική βάση των αγροτεμαχίων.

Τα όρια των αγροτεμαχίων ψηφιοποιούνται με την βοήθεια των σαρωμένων και γεωαναφερόμενων διαφανειών ενοτήτων καθώς και των γεωαναφερόμενων δορυφορικών ορθοεικόνων VHR, με την ολοκλήρωση της ψηφιοποίησης των ορίων γίνονται οι απαραίτητοι έλεγχοι και δομήτε ένα πολυγωνικό σύστημα GIS.

Τα θεματικά επίπεδα των δορυφορικών ορθοεικόνων και τα αποτελέσματα της αυτόματης ταξινόμησης αυτών χρησιμοποιούνται από το GIS για τον καθορισμό της καλλιέργειας και της έκτασης αυτής για κάθε αγροτεμάχιο και στη συνέχεια με την εφαρμογή κατάλληλων κανόνων ταξινομούνται οι δηλώσεις των παραγωγών.

 
   
 
 
   
 
Ελληνική Φωτογραμμετρική Ε.Π.Ε.
Υψηλάντου 66, Πεύκη, Τ:210 6146950, F:210 6146960, E: info@elpho.gr