ISO 9001:2000
C E R T I F I E D
 
HOME PAGE

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΡΓΑ

ΕΡΕΥΝΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
 
 
 
   
 
έρευνα
   
 
  Η εταιρεία παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στην έρευνα και στην τεχνολογία στους τομείς που δραστηριοποιείται. Η εταιρεία συνεργάζεται με άλλες εταιρείες και με πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό και συμμετέχει σε ερευνητικά προγράμματα για την ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών και προϊόντων.  
   
 
Ελληνική Φωτογραμμετρική Ε.Π.Ε.
Υψηλάντου 66, Πεύκη, Τ:210 6146950, F:210 6146960, E: info@elpho.gr