ISO 9001:2000
C E R T I F I E D
 
HOME PAGE

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΡΓΑ

ΕΡΕΥΝΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
 
 
 
   
 
GIS
   
 
 

Δημιουργία νησίδων (ilot) για την κωδικοποίηση των αγροτεμαχίων στα πλαίσια του LPIS (Νομοί Θράκης, Μακεδονίας πλην Ν. Πιερίας και Θεσσαλίας).

Το έργο αφορούσε τη δημιουργία νησίδων για την χαρτογραφική αναφορά και κωδικοποίηση των αγροτεμαχίων με την φωτοερμηνεία ψηφιακών ορθοφωτοχαρτών.
Οι νησίδες θα πρέπει να οριοθετούν όσον το δυνατόν ομοιόμορφες χρήσεις τα δε όριά τους θα πρέπει να ορίζονται από φυσικά όρια (οδικό δίκτυο, υδρογραφικό δίκτυο, όρια μόνιμων καλλιεργειών, κλπ).

Για την ψηφιοποίηση τους αναπτύχθηκε μία ολοκληρωμένη εφαρμογή σε περιβάλλον ArcInfo σε γλώσσα aml . Διέθετε ανεξάρτητο γραφικό σύστημα για την ψηφιοποίηση και την επιλογή περιγραφικών ιδιοτήτων των ορίων, καθώς και ενσωματωμένες λειτουργίες ελέγχου και δόμησης πολυγωνικής τοπολογίας.


 
   
 
 
   
 
Ελληνική Φωτογραμμετρική Ε.Π.Ε.
Υψηλάντου 66, Πεύκη, Τ:210 6146950, F:210 6146960, E: info@elpho.gr