ISO 9001:2000
C E R T I F I E D
 
HOME PAGE

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΡΓΑ

ΕΡΕΥΝΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
 
 
 
   
 
GIS
   
 
 

Μελέτες σύνταξης Εθνικού Κτηματολογίου (Άγιος Δημήτριος Αττικής, Μαλεσίνα Φθιώτιδας και ΟΤΑ των Νομών Καστοριάς & Φλώρινας).

GIS Μελετών σύνταξης Εθνικού Κτηματολογίου

Για την εκτέλεση των εργασιών του κτηματολογίου έγινε χρήση τεχνολογιών GIS, τόσο στο στάδιο της συλλογής των δηλώσεων (αλφανουμερικά και περιγραφικά δεδομένα) όσον και στην διαχείριση των γεωμετρικών δεδομένων (τοπογραφικά & κτηματολογικά διαγράμματα). Σαν βασικό σύστημα χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό GIS Geomedia Professional της Intergraph και η εφαρμογή Geomedia KT που αναπτύχθηκε πάνω στο Geomedia και την βάση δεδομένων Access Microsoft.

Τα αρχικά φωτογραμμετρικά διαγράμματα συμπληρώθηκαν με επιτόπιους ελέγχους και στη συνέχεια δομήθηκε ένα GIS, αφού πρώτα έγιναν οι απαραίτητες εργασίες 'καθαρισμού ' των δεδομένων και τοπολογικών ελέγχων. Με την υποβολή των δηλώσεων ιδιοκτησίας και την καταγραφή τους με τη χρήση της εφαρμογής Geomedia KT , τα όρια των δηλωμένων ιδιοκτησιών καθορίζονταν στο περιβάλλον του GIS με τη βοήθεια των γεωμετρικών δεδομένων και τη χρήση ψηφιακών ορθοφωτοχαρτών ενσωματωμένων στο σύστημα GIS. Η χρήση του GIS επέτρεπε τον ακριβή και γρήγορο καθορισμό των ορίων, τον τοπολογικών τους ελέγχων καθώς και την εκτέλεση σύνθετων χωρικών ή μη αναζητήσεων.

 
   
 
 
   
 
Ελληνική Φωτογραμμετρική Ε.Π.Ε.
Υψηλάντου 66, Πεύκη, Τ:210 6146950, F:210 6146960, E: info@elpho.gr