ISO 9001:2000
C E R T I F I E D
 
HOME PAGE

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΡΓΑ

ΕΡΕΥΝΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
 
 
 
   
 
τηλεπισκόπηση
   
 
 

Η εταιρεία παρέχει υπηρεσίες στους τομείς:

  • Επεξεργασία δορυφορικών εικόνων SPOT, LANDSAT, ERS, IRS, IKONOS.
  • Εφαρμογές προσδιορισμού χρήσεων γης.
  • Εφαρμογές στατιστικής ανάλυσης και ελέγχου αγροτικών καλλιεργειών.
  • Χαρτογραφήσεις μικρής κλίμακας
  • Παραγωγή θεματικών χαρτών.
  • Περιβαλλοντικές και δασολογικές εφαρμογές.
 
   
 
 
Ελληνική Φωτογραμμετρική Ε.Π.Ε.
Υψηλάντου 66, Πεύκη, Τ:210 6146950, F:210 6146960, E: info@elpho.gr