ISO 9001:2000
C E R T I F I E D
 
HOME PAGE

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΡΓΑ

ΕΡΕΥΝΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
 
 
 
   
 
χωρικές βάσεις δεδομένων και γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών
   
 
 

Η εταιρεία παρέχει υπηρεσίες στους τομείς

  • Σχεδιασμός και ανάπτυξη χωρικών βάσεων δεδομένων
  • Ανάλυση απαιτήσεων και σχεδιασμός Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS)
  • Προσαρμογή εμπορικών πακέτων λογισμικού GIS στις ανάγκες των χρηστών
  • Ανάπτυξη ιδιοποιημένων εφαρμογών GIS (desktop ή Web)
 
   
 
 
Ελληνική Φωτογραμμετρική Ε.Π.Ε.
Υψηλάντου 66, Πεύκη, Τ:210 6146950, F:210 6146960, E: info@elpho.gr