ISO 9001:2000
C E R T I F I E D
 
HOME PAGE

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΡΓΑ

ΕΡΕΥΝΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
 
 
 
   
 
παραγωγή χαρτογραφικών δεδομένων
   
 
 

Η εταιρεία παράγει κάθε είδους χωρικά, γεωγραφικά και χαρτογραφικά δεδομένα

  • Ψηφιακά μοντέλα εδάφους (DΤM, DSM)
  • Φωτογραμμετρικά και τοπογραφικά διαγράμματα κάθε κλίμακας
  • Ορθοφωτογραφίες και ορθοφωτοχάρτες
  • Τοπογραφικοί και θεματικοί χάρτες
 
   
 
 
Ελληνική Φωτογραμμετρική Ε.Π.Ε.
Υψηλάντου 66, Πεύκη, Τ:210 6146950, F:210 6146960, E: info@elpho.gr