ISO 9001:2000
C E R T I F I E D
 
HOME PAGE

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΡΓΑ

ΕΡΕΥΝΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
 
 
 
   
 
αγροτικά μητρώα
   
 
 

Η εταιρεία παρέχει υπηρεσίες ανάπτυξης Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών και βάσεων δεδομένων για τα μητρώα των αγροτών (ελαιοκομικό, αμπελουργικό κλπ).

Επίσης παρέχει υπηρεσίες για την συλλογή δηλώσεων της ενιαίας ενίσχυσης και τον εντοπισμό και οριοθέτηση των καλλιεργειών, βοσκοτόπων και αγροτεμαχίων.

 
   
 
 
Ελληνική Φωτογραμμετρική Ε.Π.Ε.
Υψηλάντου 66, Πεύκη, Τ:210 6146950, F:210 6146960, E: info@elpho.gr