ISO 9001:2000
C E R T I F I E D
 
HOME PAGE

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΡΓΑ

ΕΡΕΥΝΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
 
 
 
   
 
έρευνα
   
 
 

Ανάπτυξη χωρικού συστήματος λήψεων αποφάσεων για την Τοπική Ενωση Δήμων και Κοινοτήτων Δωδεκανήσου.

Στα Δωδεκάνησα όλες οι επιχειρήσεις και τα άτομα που έχουν επαγγελματική δραστηριότητα πληρώνουν δημοτικό φόρο. Για τον λόγο αυτό κάθε επιχείρηση και ελεύθερος επαγγελματίας υποβάλει ανά τρίμηνο δήλωση του κύκλου εργασιών στην Τοπική ‘Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων που είναι αρμόδια για την συλλογή του φόρου και την διανομή του στους Δήμους και τις κοινότητες. Μέσω του δημοτικού φόρου συλλέγονται στοιχεία που αφορούν την οικονομική δραστηριότητα στα Δωδεκάνησα. Τα στοιχεία αυτά με τη βοήθεια κατάλληλων εργαλείων παρουσίασης και ανάλυσης μπορούν να δώσουν χρήσιμες πληροφορίες που θα αξιοποιηθούν ποικιλοτρόπως από τους ενδιαφερόμενους φορείς (δημοτικές αρχές, κρατικές υπηρεσίες, επιχειρήσεις, επενδυτές κλπ).

Για την αξιοποίηση των οικονομικών στοιχείων που συλλέγονται με τον δημοτικό φόρο αναπτύχθηκε ένα Χωρικό Σύστημα Υποστήριξης Λήψης Αποφάσεων (WEB SPATIAL DECISION AND SUPPORT SYSTEM). Το σύστημα κάνοντας χρήση της γεωαναφοράς των εδρών των επιχειρήσεων (geocoding) το σύστημα δίνει την χωρική διάσταση στην οικονομική δραστηριότητα. Το έργο ολοκληρώθηκε τον Φεβρουάριο του 2005.

Η ανάπτυξη της εφαρμογής στηρίχτηκε στη τεχνολογία ASP (Application Service Provider). Στις εφαρμογές ASP τόσο τα δεδομένα όσο και η εφαρμογή η ίδια είναι αποθηκευμένη κεντρικά και μέσω του Internet/Intranet διατίθεται στους χρήστες που έχουν πρόσβαση. Ο χρήστης χρειάζεται μόνο ένα Web Browser για να δει την εφαρμογή. Η σχεδίαση και η ανάπτυξη της βάσης δεδομένων έγινε με χρήση της Σχεσιακής βάσης δεδομένων του MicroSoft SQL Server ενώ για τα χωρικά δεδομένα επιλέχθηκε η μορφή των αρχείων shp (shape files) της ESRI. Για το Web-GIS χρησιμοποιήθηκε η τεχνολογία ArcIMS της ESRI και συγκεκριμένα ο ActiveX Connector.

 
   
 
 
   
 
Ελληνική Φωτογραμμετρική Ε.Π.Ε.
Υψηλάντου 66, Πεύκη, Τ:210 6146950, F:210 6146960, E: info@elpho.gr