ISO 9001:2000
C E R T I F I E D
 
HOME PAGE

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΡΓΑ

ΕΡΕΥΝΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
 
 
 
   
 
GIS
   
 
 

Σύμβουλος στην ανάπτυξη εφαρμογής Web-GIS για την on-line συλλογή δηλώσεων επιδότησης των αγροτών.

Στα πλαίσια των δηλώσεων των αγροτών για τις επιδοτήσεις, που υποβάλλονται κάθε χρόνο, ο ΟΠΕΚΕΠΕ (Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων) αποφάσισε την ανάπτυξη μιας εφαρμογής GIS για την on-line υποβολή των δηλώσεων των αγροτών και τον εντοπισμό και σχεδίαση των ορίων των αγροτεμαχίων μέσω του διαδικτύου. Την υλοποίηση του έργου ανέλαβε η ιρλανδική εταιρεία eSpatial. Η εφαρμογή αναπτύχθηκε σεπεριβάλλον Oracle Spatial με χρήση τεχνολογίας WEBGIS iSmart και της γλώσσας προγραμματισμού Java. Η εταιρεία μας ως σύμβουλος της eSpatial ήταν υπεύθυνη για την καταγραφή των δεδομένων και των απαιτήσεων των χρηστών και συμμετείχε στο σχεδιασμό της βάσης δεδομένων και της διαδικτυακής εφαρμογής. Το έργο ολοκληρώθηκε το 2004.

 
   
 
 
   
 
Ελληνική Φωτογραμμετρική Ε.Π.Ε.
Υψηλάντου 66, Πεύκη, Τ:210 6146950, F:210 6146960, E: info@elpho.gr