ISO 9001:2000
C E R T I F I E D
 
HOME PAGE

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΡΓΑ

ΕΡΕΥΝΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
 
 
 
   
 
GIS
   
 
 

Σύμβουλος του ΥΠΑΑ&Τ για τα έργα διάχυσης των γεωγραφικών πληροφοριών.

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑ&Τ) αναπτύσσει ένα Πληροφοριακό Σύστημα για την Οργάνωση και Διάχυση των Ψηφιακών Γεωγραφικών Πληροφοριών του Αγροτικού Τομέα. Το έργο είναι ενταγμένο στο Μέτρο 2.4 της Κοινωνίας της Πληροφορίας «Περιφερειακά Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα και Καινοτόμες Δράσεις». Στα πλαίσια του παραπάνω έργου η εταιρεία μας είναι ο Τεχνικός Σύμβουλος του Υπουργείου σε τρία υποέργα:
1. Τεκμηρίωση και οργάνωση ψηφιακών χωρικών δεδομένων – Σχεδίαση βάσης γεωγραφικών πληροφοριών
2. Ψηφιοποίηση αναλογικών χωρικών δεδομένων και αναγωγή τους σε κοινό γεωδαιτικό σύστημα αναφοράς
3. Δημιουργία δικτυακής υποδομής και δημιουργία κόμβου πληροφόρησης στο διαδίκτυο για την διάθεση των ψηφιακών δεδομένων σε κοινό φορείς.

Στις αρμοδιότητες του συμβούλου είναι η συγγραφή των τεχνικών προδιαγραφών, η παρακολούθηση υλοποίησης των έργων και η παραλαβή τους. Το έργο ξεκίνησε το 2004 και θα ολοκληρωθεί το 2006.

 
   
 
 
   
 
Ελληνική Φωτογραμμετρική Ε.Π.Ε.
Υψηλάντου 66, Πεύκη, Τ:210 6146950, F:210 6146960, E: info@elpho.gr