ISO 9001:2000
C E R T I F I E D
 
HOME PAGE

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΡΓΑ

ΕΡΕΥΝΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
 
 
 
   
 
GIS
   
 
 

Μελέτες κατάρτισης GIS στον Ελαιοκομικό τομέα και Αμπελουργικού Μητρώου (Σε Νομούς της περιφέρειας Θράκης, Μακεδονίας πλην Ν. Πιερίας και Θεσσαλίας).

Για την ολοκλήρωση των εργασιών κατάρτισης του Ελαιοκομικού και Αμπελουργικού μητρώου αναπτύχθηκε μια εφαρμογή GIS σε Oracle 9i Spatial. Η εφαρμογή αποθήκευε όλα τα δεδομένα (αλφανουμερικά, διανυσματικά και εικόνες) σε Oracle 9i και απαιτούσε μόνο έναν Web browser για τη λειτουργία της. Είχε ενσωματωμένες λειτουργίες για on-line τοπολογία των ψηφιοποιημένων αγροτεμαχίων καθώς και εργαλεία για την αυτόματη καταμέτρηση των ελαιοδένδρων στις ορθοεικόνες που χρησιμοποιούταν για υπόβαθρο.

 

Διέθετε επίσης λειτουργίες χωρικού εντοπισμού (αγροτεμαχίων, ΟΤΑ, Τοπωνυμίων, κλπ) με τη χρήση εργαλείων Spatial queries της Oracle 9i Spatial. Τα αλφανουμερικά δεδομένα (στοιχεία παραγωγού, αγροτεμαχίου) και τα γεωμετρικά δεδομένα (αγροτεμάχια, ελαιόδενδρα, νησίδες, όρια πινακίδων, όρια ΟΤΑ, κλπ) ήταν συνδεδεμένα on-line και οποιαδήποτε αλλαγή στα γεωμετρικά δεδομένα είχε σαν αποτέλεσμα την αυτόματη αλλαγή των αλφανουμερικών δεδομένων. Το όλον έργο αφορούσε το σύνολο των Νομών της Θράκης, της Μακεδονίας(πλην Νομού Πιερίας) και της Θεσσαλίας.

 

 
   
 
 
   
 
Ελληνική Φωτογραμμετρική Ε.Π.Ε.
Υψηλάντου 66, Πεύκη, Τ:210 6146950, F:210 6146960, E: info@elpho.gr