ISO 9001:2000
C E R T I F I E D
 
HOME PAGE

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΡΓΑ

ΕΡΕΥΝΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
 
 
 
   
 
γεωδαισία
   
 
 

Σύνταξη διαγραμμάτων και χαρτών εμποδίων των αερολιμένων Ακτίου, Χανίων, Μυκόνου, Μήλου, Νάξου, Πάρου, Σύρου, Σητείας. Υπουργείο Μεταφορών & Επικοινωνιών, Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) (2002).

Εκτελέστηκαν εργασίες τριγωνισμού, πολυγωνομετρίας, ταχυμετρικών αποτυπώσεων και μετρήσεις του ύψους των εμποδίων στην ευρύτερη περιοχή των αερολιμένων Ακτίου, Χανίων, Μυκόνου, Μήλου, Νάξου, Πάρου, Σύρου και Σητείας. Για τις μετρήσεις χρησιμοποιήθηκαν δέκτες διπλής συχνότητας GPS Trimble 4700 καθώς και γεωδαιτικοί σταθμοί. Σε μερικούς αερολιμένες εκτελέστηκαν και εργασίες κτηματογράφησης για τις ανάγκες απαλλοτρίωσης εκτάσεων πέριξ των αερολιμένων. Δημιουργήθηκαν τοπογραφικά διαγράμματα, χάρτες αερολιμένων και χάρτες εμποδίων αερολιμένων.

 
   
 
 
   
 
Ελληνική Φωτογραμμετρική Ε.Π.Ε.
Υψηλάντου 66, Πεύκη, Τ:210 6146950, F:210 6146960, E: info@elpho.gr