ISO 9001:2000
C E R T I F I E D
 
HOME PAGE

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΡΓΑ

ΕΡΕΥΝΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
 
 
 
   εταιρικό προφίλ πελάτεςhrzmenu2συνεργασίεςhrzmenu2
  ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών  hrzmenu2απασχόληση
   
 
ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών
   
 
 

Η “Ελληνική Φωτογραμμετρική” Ε.Π.Ε. με διακριτικό τίτλο ELPHO, ιδρύθηκε το 1992 με την αρχική επωνυμία “GEOMET - PHOTO” Ε.Π.Ε. και τον Φεβρουάριο του 1997 έγινε η αλλαγή της επωνυμίας σε “Ελληνική Φωτογραμμετρική” Ε.Π.Ε.
Εδρεύει στη Πεύκη Αττικής επί της οδού Υψηλάντου 66.

Σκοπός της Εταιρείας είναι η παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών υψηλής ποιότητας στους τομείς της συλλογής, επεξεργασίας, διαχείρισης και διάχυσης χωρικών δεδομένων.

Στις δραστηριότητες της εταιρείας περιλαμβάνονται:

 • Ψηφιακής Φωτογραμμετρία
 • Τηλεπισκόπιση
 • Γεωδαισία
 • Χαρτογραφία
 • Χωρικές Βάσεις Δεδομένων
 • Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (G.I.S.)
 • Κτηματολόγιο
 • Μητρώα
 • Οδοποιία
 • Αεροφωτογραφήσεις
 • Αποτυπώσεις με σαρωτές Laser (LIDAR)

Η “Ελληνική Φωτογραμμετρική” Ε.Π.Ε. είναι εγγεγραμμένη στο τμήμα Μητρώων Μελετητών του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και κατέχει μελετητικό πτυχίο Ε’ τάξης στην κατηγορία της Τοπογραφίας (16) και Δ’ τάξης στην κατηγορία της Οδοποιίας (10)

 

 
   
 
     εταιρικό προφίλ πελάτεςhrzmenu2συνεργασίεςhrzmenu2
  ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών  hrzmenu2απασχόληση
 
 
Ελληνική Φωτογραμμετρική Ε.Π.Ε.
Υψηλάντου 66, Πεύκη, Τ:210 6146950, F:210 6146960, E: info@elpho.gr