ISO 9001:2000
C E R T I F I E D
 
HOME PAGE

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΡΓΑ

ΕΡΕΥΝΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
 
 
 
   
 
πελάτες
   
 
 

Στους πελάτες της εταιρείας συγκαταλέγονται:

  Υπουργεία
 
 • Υπουργείο Πολιτισμού, ΚΑ’ ΕΠΚΑ
 • Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (πρώην Υπουργείο Γεωργίας)
 • Γεν. Διεύθυνση Οικονομικής Υποστήριξης & Επιθεώρησης , Δ/νση Οικονομική
 • Δ/νση Τοπογραφικής
 • Διαχειριστική Αρχή ΕΠΑΑ
 • Υπουργείο Μεταφορών & Επικοινωνιών, Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ)
 • Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΥΠΕΧΩΔΕ)
 • Γενική Δ/νση Πολεοδομίας
 • ΓΓΔΕ, Δ/νση Τοπογραφήσεων & Απαλλοτριώσεων
   
  Οργανισμοί, δημόσιες επιχειρήσεις
 
 • Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδος (ΟΚΧΕ)
  ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.
 • Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Κ.Α.Π.Ε.)
 • ΕΥΔΑΠ
 • Εγνατία Α.Ε.
   
  Τοπική αυτοδιοίκηση
 
 • Δήμος ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ ΚΩ
 • Αναπτυξιακή Φλώρινας Α.Ε. (ΑΝΦΛΩ)
 • Αναπτυξιακή Εταιρεία Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. (ΑΝΚΟ)
 • Αναπτυξιακή Εταιρεία Χαλκιδικής Α.Ε. (ΑΝΕΤΧΑ)
 • ΑΕΔΑΚ Πεταλούδων Ρόδου
   
  Ιδιωτικές επιχειρήσεις και φορείς
 
 • Geo Information A.E.
 • Μεταλλευτική Θράκης Α.Ε.
 • ΑΕΛΛΗ Α.Ε.
 • AMBER DEVELOPMENT COMPANY A.E.
 • Εταιρεία Προστασίας Πρεσπών
   
  Εξωτερικό
 
 • Camera Municipal d’ Oeiras, Πορτογαλία
 • eSpatial Ltd, Ιρλανδία
 • Geoimaging Ltd, Κύπρο
 
   
   
 
Ελληνική Φωτογραμμετρική Ε.Π.Ε.
Υψηλάντου 66, Πεύκη, Τ:210.6146950, F:210.6146960, E: info@elpho.gr