ISO 9001:2000
C E R T I F I E D
 
HOME PAGE

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΡΓΑ

ΕΡΕΥΝΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
 
 
 
   
 
απασχόληση
   
 
 

Η εταιρεία απασχολεί προσωπικό στις ακόλουθες ειδικότητες

  • Τοπογράφους Μηχανικούς
  • Τεχνολόγους Μηχανικούς
  • Μηχανικούς-Τεχνολόγους Πληροφορικής (προγραμματισμός, βάσεις δεδομένων,
    τεχνολογίες WEB
 
   
   
     
 
Ελληνική Φωτογραμμετρική Ε.Π.Ε.
Υψηλάντου 66, Πεύκη, Τ:210 6146950, F:210 6146960, E: info@elpho.gr